Jdi na obsah Jdi na menu
 


            Náboženská společnost s cílem duchovně pozitivně přispívat svou činnosti k rozvoji lidské společnosti. Bratrství věřících a hledajících. Spolek pro lidi dobré vůle :). Snaha dokázat, že i v křesťanském světě vane čerstvý duch duchovního progresu pro každého, kto vědomě vykročí na cestu spirituality. Víme, že hlad ducha po poznání je obrovský a je jeho potravou, a v dnešní době, kdy hlavně mladí lidé hledají seberealizaci, štěstí, duchovní poznání a všechno , co je s tím spojeno, na cestách dalekých , v knihách tajemných a v dobách všelijakých :)

            V pokoře a radosti chceme dokázat, že i to naše staré dobré křesťanství, jeho učení, skryté i vyslovené slovo a etický přínos na duchovní cestě jsou velice hodnotné a může jako takové být pro člověka směrodatné a vskutku a dokonale splňující všechny požadavky jeho ducha, mysle, tužeb, cílů atd. Budeme porovnávat náboženské systémy, hledat, diskutovat, ověřovat si, ale hlavně kráčet po cestě, o které se tak zajímavě a radostně dá rozmlouvat :). Nabízíme jednoduchý a nenáročný systém, který se pro každého vyvine už zcela individuelně, a to díky duchovnímu vedení Vašeho vlastního "NadJá", našeho Otce, skrze Krista našeho, Ježíše, protože i v našem Písmu  Svatém je napsáno:"Svým okem bdí nad jejich srdci, aby jim předvedl velikost svých tvůrčích činů." Kniha Sirachovec:17/7

          A to Oko každému z nás ukazuje duchovní krůčky, tak či tak. Takže?...Můžeme kráčet společně...

 

 

citát z díla Johanesse Taulera

29. 2. 2020

Pán Bůh a Jeho ticho.

1. 10. 2019

         Prosba, nebo duchovní cvičení?

 

Víra a spiritualita

23. 9. 2019

HISTORIE A KULTURA

22. 9. 2019

"Buď vůle Tvá"

22. 9. 2019

hledání vůle Boží jako součást víry. Nádherný duchovní zážitek, který přeji každému, samostatně, nebo i v duchovném spojení.

 
Celý příspěvek | Rubrika: DARY BOŽÍ | Komentářů: 0

Videoseriály o spiritualitě na Youtube

21. 9. 2019

Jsou osobnosti, které o spiritualitě hodně přemýšlejí, rozjímají a mají i hodně poznání a nehlásí se ke křesťanské církvi. Sv. Pavel hovořil o lidech, kteří sice nežijí podle psaného zákona, ale podle zákona, který mají v srdci a Ježíš, náš Pán a Kristus řekl:"vždyť kto není proti nám, je za nás".  Byla by tedy myslím škoda neupozornit na osobnosti, zajímající se o duchovní rozvoj všech a tvořící v tomto směru dobré dílo pro nás všechny.Proto bych je rád zviditelnil, aspoň některé, protože dobrých lidí je naštěstí na světě spousta a nedokážu samozřejmě upozornit na všechny a na můj žel ani na ty největší dobré duše, tak se pokusím aspoň částečně uvést odkazy na dílo těch, o kterých vím, které mne zaujaly a myslím, že jsou hodnotné a přínosné z hlediska duchovního rozvoje.

 

Středověká křesťanská mystika

20. 9. 2019

podle wikipedie:

Mystika označuje bezprostřední poznávání božských skutečností, jež přesahují schopnost lidského myšlení i schopnosti lidského vyjadřování. Obecně platí, že cílem mystiky je navození stavu sjednocení mezi člověkem a transcendencí. Křesťanskou mystiku inspiroval zejména řecký platonismus a novoplatonismus. Pro středověkou křesťanskou mystiku měl zásadní význam Pseudo-Dionýsios Areopagita a jeho pojetí mystiky. Namísto snahy o smyslové duchovní či zkušenostní poznávání Boha zdůraznil nutnost sjednocení s tím, co je nad vším bytím a poznáním. Za „zlatý věk“ západní středověké křesťanské mystiky je považován sklonek 12. až počátek 15. století.[1]

 

Učitelé křesťanské církve

17. 9. 2019

 Seznam učitelů církve, podle Wikipedie

 

Prosba o požehnání

17. 9. 2019

 
Celý příspěvek | Rubrika: DARY BOŽÍ | Komentářů: 0

"Ať jsou šťastny všechny bytosti"

17. 9. 2019

           Individuální i kolektivní prosba určená na zlepšení, anebo celkovou pozitivní změnu mentální psychické pohody a přijetí Božího daru ve formě pocitu štěstí a to jak pro nás, tak pro ostatní lidi. Může být člověk kanálem štěstí, proudícím jako dar od Pána k němu a pak dále k jiným lidem?

 

"Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním." Jan 14:14

 
Celý příspěvek | Rubrika: DARY BOŽÍ | Komentářů: 0